herb chorzowa

Podział administracyjny

W Chorzowie funkcjonuje podział na cztery jednostki administracyjne. Przed rokiem 1991 były to dzielnice: Chorzów I, Chorzów II, Chorzów III i Chorzów IV.  Na mocy nowej uchwały Rady Miasta zachowano znany podział, zmieniając jedynie nazwy trzech rejonów. Obecnie wśród dzielnic Chorzowa wyróżniamy:

[su_frame]Centrum – liniami granicznymi jest brzeg Rawy oraz linia kolejowa prowadząca z ul. Parkowej w kierunku Gór Tarnowskich. Ten rejon obejmuje śródmieście, tradycyjną dzielnicę Klimzowiec oraz część dawnego miasta Królewska Huta.[/su_frame]

[su_frame]Chorzów II – to dzielnica znajdująca się na północno-wschodnim krańcu miasta. W jej tereny wchodzi północna część Królewskiej Huty.[/su_frame]

[su_frame]Chorzów Stary – to najbardziej na północ wysunięty rejon Chorzowa, kiedyś znany jako Chorzów III. [/su_frame]

[su_frame]Chorzów Batory – to stosunkowo najmłodsza część miasta, obejmująca dawną Gminę Wielkie Hajduki oraz włączony w struktury Chorzowa po II wojnie światowej – Niedźwiedziniec.  [/su_frame]

Dzielnice „tradycyjne” Chorzowa 

W świadomości wielu, zwłaszcza starszych mieszkańców Chorzowa, istnieje nieco inny system nazewnictwa poszczególnych części miasta. Spacerując ulicami dzielnicy Chorzów II można natknąć się na nazwę Pnioki czy Szarlociniec. Podobnie w Centrum – nikogo raczej nie dziwią określenia typu Nowe Hajduki czy Klimzowiec. Takie nazewnictwo to zazwyczaj pozostałość po dawnych rejonach robotniczych lub nazwach gmin i miejscowości wcielonych do Chorzowa.

 

Ciekawy przypadek [su_tooltip style=”light” position=”north” title=”Sprawdź ” content=”WPKiW – Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku „]Parku Śląskiego[/su_tooltip]

Co ciekawe, Park Śląski wchodzący administracyjnie w skład miasta, nie należy do żadnej z jego dzielnic. Władze Chorzowa chciały w ten sposób upamiętnić ponadregionalny charakter tego terytorium. Niegdyś park stanowił punkt graniczny – część z niego należała do Chorzowa, a część mieściła się w granicach Katowic. W wyniku budowy nowych osiedli władze miast podpisały umowę o wymianie ziemi, dzięki czemu Park trafił w całości w granice Chorzowa.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *