Historia Chorzowa

[su_heading][su_tooltip style=”light” title=”Sprawdź ” content=”Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego”]Bożogrobcy[/su_tooltip] – to od nich się zaczęło[/su_heading]

Historia miasta sięga najpewniej już XIII wieku. To właśnie wtedy, dokładnie 24 czerwca 1257 roku, Książę Opolsko-Raciborski Władysław wydał Bożogrobcom pozwolenie na osadnictwo w okolicach Bytomia. Kim byli Bożogrobcy? Członkowie legendarnego Zakonu Rycerskiego mieli w założeniu bronić Grobu Pańskiego w Palestynie oraz uczestniczyć w wyprawach przeciw niewiernym. Z czasem zgromadzenie założyło wiele placówek w Europie, których zadaniem było szerzenie kultu Bożego Grobu oraz nabożeństw pasyjnych. Jedna z tych grup dotarła w okolice Bytomia i to właśnie jej członkowie, na mocy aktu lokacji wsi Chorzów, dali początek obecnemu miastu. Miejscowość zorganizowano na prawie niemieckim, tuż przy ważnym średniowiecznym szlaku handlowym: Wrocław – Bytom – Kraków.

[su_heading]Rozwój miejscowości[/su_heading]

Już w XIV wieku na terenie wsi rozpoczęto wydobycie rudy ołowiu, żelaza i srebra, ale prawdziwym punktem zwrotnym w rozwoju miejscowości było odnalezienie złóż węgla kamiennego. To wtedy powstała pierwsza chorzowska kopalnia – „Księżna Jadwiga”, którą jednak ze względu na zły stan techniczny szybko zamknięto. Jej miejsce zajęła „Neue Hedwig” („Nowa Jadwiga”), przejęta w początku XX wieku przez kopalnię „Król”. Bożogrobcy budowali kaplice, kościoły oraz szpital, a tuż obok miejscowości na znaczeniu nabierała już nowa osada.

 

[su_heading]Chorzów – Królewska Huta[/su_heading]

W początkach dziewiętnastego wieku tereny obecnego Chorzowa podlegały władzy Prus. W tym czasie na zachód od wsi Bożogrobców powstawała nowa osada zorganizowana wokół  Königshütte , czyli Huty Królewskiej, a późniejszej Huty Kościuszko. Powstawało wiele tzw. kolonii, a życie napływających mieszkańców skupiała praca w kopalni. Królewska Huta decyzją samego króla Wilhelma I otrzymała w 1868 roku prawa miejskie. Po coraz bardziej tłumnych ulicach zaczęły kursować pierwsze tramwaje, wybudowano gmach poczty, uruchomiono elektrownię, a nagle światem wstrząsnęła wiadomość o wojnie…

[su_heading]Polski Chorzów [/su_heading]

I wojna światowa oraz burzliwe powstania śląskie odcisnęły trwały ślad w historii miasta. Decyzją władz tereny obecnego Chorzowa zostały wcielone do Polski. Zmieniono nazwy ulic, a miejscowość znalazła się w granicach Województwa Śląskiego. W okresie dwudziestolecia na znaczeniu nabiera Państwowa Fabryka Związków Azotowych, powstają nowe kamienice, gmachy i stadiony. Największa modernizacja dotknęła sferę administracyjną. Królewską Hutę nareszcie połączono z wsią, nadając im wspólną nazwę – Chorzów. Od tego czasu zjednoczeni pod jednym szyldem mieszkańcy mogli obserwować prężny rozwój jednego z najbardziej zaludnionych miast Górnego Śląska.

2 komentarze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *