Podział administracyjny

Cztery dzielnice W Chorzowie funkcjonuje podział na cztery jednostki administracyjne. Przed rokiem 1991 były to dzielnice: Chorzów I, Chorzów II, Chorzów III i Chorzów IV.  Na mocy nowej uchwały Rady Miasta zachowano znany podział, zmieniając jedynie nazwy trzech rejonów. Obecnie wśród dzielnic Chorzowa wyróżniamy: Dzielnice „tradycyjne” Chorzowa  W świadomości wielu, zwłaszcza starszych mieszkańców Chorzowa, istnieje

Historia Chorzowa

Historia miasta Chorzów sięga najpewniej już XIII wieku. To właśnie wtedy, dokładnie 24 czerwca 1257 roku, Książę Opolsko-Raciborski Władysław wydał Bożogrobcom pozwolenie na osadnictwo w okolicach Bytomia. Kim byli Bożogrobcy? Członkowie legendarnego Zakonu Rycerskiego mieli w założeniu bronić Grobu Pańskiego w Palestynie oraz uczestniczyć w wyprawach przeciw niewiernym. Z czasem zgromadzenie założyło wiele placówek w